Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của shopgamehongan


Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.


Chính sách bảo mật


Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách đăng nhập nhanh thông qua tài khoản facebook, chúng tôi có thể giúp bạn kết nối và mua hàng trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Mọi thông tin bạn chia sẻ chỉ nhằm mục đích giúp các bạn mua hàng dễ dàng hơn và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích cá nhân nào khác.
Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, từ việc giúp người dùng đăng nhập nhanh và đơn giản hơn đến kết nối với khách hàng nhanh hơn khi cần bảo hành, đổi trả sản phẩm, báo lỗi…
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ ứng dụng của mình để cung cấp, duy trì,  và cải thiện các dịch vụ cho khách hàng.
Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

*********************************


Welcome to the ShopgameHongAn Privacy Policy


When you use Shopgamehongan app, you trust us with your information. This Privacy Policy is meant to help you understand what data we collect, why we collect it, and what we do with it. This is important; we hope you will take time to read it carefully.


Privacy Policy


We collect information to provide better services to all of our customers– from registering or logging in to customer's cart quickly, to communicating with our customer more effectively for erroring report, returing products...
We use the information we collect from all of our app to make our customer register or login to our shop easily, communicate with our customers more effectively in buying products.
We do not share personal information with companies, organizations unless with your consent.
We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.

Chat Facebook
Zalo : 0379.62.6666