BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG


Hệ thống bán vàng tự động 100%
Tạo đơn sau đó vào địa điểm bên dưới để nhận vàng

(*) Hệ thống tự động hoàn tiền sau 10 phút nếu chưa giao dịch
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 sao 2k5jjhznm1 Vách núi Kakarot 13
2 sao z52v934fnc Vách núi Kakarot 13
3 sao f53dpx0a48 Vách núi Kakarot 13
4 sao nuituaok Vách núi Kakarot 13
5 sao sscaxsrtsa Vách núi Kakarot 13
6 sao 1p4upeuh12 Vách núi Kakarot 13
7 sao 4pea94e9sj Vách núi Kakarot 13
8 sao xpe9w2r0up Vách núi Kakarot 13
9 sao kmpxhupy2q Vách núi Kakarot 13
10 sao b2yn2fya3h Vách núi Kakarot 13

Lịch sử giao dịch

Máy chủ Nhân vật Số tiền Số vàng Tình trạng