BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG


Hệ thống bán vàng tự động 100%
Tạo đơn sau đó vào địa điểm bên dưới để nhận vàng

(*) Hệ thống tự động hoàn tiền sau 10 phút nếu chưa giao dịch
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
1 sao 6hd9r2helm Vách núi Kakarot 3
3 sao fokxey79dn Vách núi Kakarot 4
4 sao giaythea8z Vách núi Kakarot 13
5 sao ssuewttcua Vách núi Kakarot 1
7 sao dy7xrtpxe9 Vách núi Kakarot 13
9 sao kmpxhupy2q Vách núi Kakarot 13
10 sao wjrfhp98q5 Vách núi Kakarot 4

Lịch sử giao dịch

Máy chủ Nhân vật Số tiền Số vàng Tình trạng