RANDOM CHÚ BÉ RỒNG 50K Chi tiết

Những tài khoản game vô cùng giá trị sẽ được bán ngẫu nhiên, các bạn chỉ cần 50k/ lần thanh toán
Tỷ lệ thử vận may cho game chú bé rồng tại danh mục này như sau : 


 100% nick ngọc rồng vô được, trong đó : 
+ 40% Nick ảo bông tai, skill 2 đệ antomic, kamejoko
+ 20% Nick ảo trên 25 tỷ,có cải trang lý tiểu nương, bunlma, cell con, cell 3, hợp thể (3k ngọc)
+ 15% Nick ảo có skill 2 kamejoko (sư phụ trên 500 triệu SM)
+ 15% Nick ngẫu nhiên
+ 10% Nick vip đăng ký thật


 Chúc các bạn may mắn, vui lòng đổi mật khẩu sau khi nhận được nick nhé.


Không có sản phẩm trong danh mục này.

Chat Facebook
Zalo : 0379.62.6666