RANDOM CHÚ BÉ RỒNG 50K Chi tiết

Những tài khoản game vô cùng giá trị sẽ được bán ngẫu nhiên, các bạn chỉ cần 50k/ lần thanh toán
Tỷ lệ thử vận may cho game chú bé rồng tại danh mục này như sau : 


 100% nick ngọc rồng vô được, trong đó : 
+ 40% Nick ảo bông tai, skill 2 đệ antomic, kamejoko
+ 20% Nick ảo trên 25 tỷ,có cải trang lý tiểu nương, bunlma, cell con, cell 3, hợp thể (3k ngọc)
+ 15% Nick ảo có skill 2 kamejoko (sư phụ trên 500 triệu SM)
+ 15% Nick ngẫu nhiên
+ 10% Nick vip đăng ký thật


 Chúc các bạn may mắn, vui lòng đổi mật khẩu sau khi nhận được nick nhé.


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0462

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0465

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0466

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0467

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0470

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0472

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0473

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

THỬ VẬN MAY CHỈ 50K MÃ SỐ 50k0474

Thử Vận May Nhận Acc Khủng Giá Chỉ 50K (100% Trúng Nick)..

50.000VNĐ

Chat Facebook
Zalo : 0379.62.6666